Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
19 Oct 2017 1000.00 1,200 1,200,000.00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 19-10-2017
1,190,000.00
1200
1,200,000
100.0%
0.0%