Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 Dec 2016 1000.00 900 4,434,254.00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 15-03-2013
300,000.00
60
60,000
6.7%
7.0%