Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 des. 2016 1000,00 900 4 434 254,00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 15-03-2013
300 000,00
60
60 000
6,7 %
7,0 %