Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
24 Nov 2014 1000.00 30 30,000.00 Høgskolen i Østfold

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskolen i Østfold 24-11-2014
10,000.00
10
10,000
33.3%
33.0%