Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
24 nov. 2014 1000,00 30 30 000,00 Høgskolen i Østfold

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskolen i Østfold 24-11-2014
10 000,00
10
10 000
33,3 %
33,0 %