Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 Jan 2010 1000.00 394 394,000.00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 09-11-2011
30,000.00
30
30,000
7.6%
8.0%