Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 jan. 2010 1000,00 394 394 000,00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 09-11-2011
30 000,00
30
30 000
7,6 %
8,0 %