Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
08 Oct 2003 1000.00 100 100,000.00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18-02-2011
3,000.00
3
3,000
3.0%
3.0%