Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
08 okt. 2003 1000,00 100 100 000,00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18-02-2011
3 000,00
3
3 000
3,0 %
3,0 %