Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 Dec 2011 10000.00 193 1,930,000.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 25-10-2010
10,000.00
1
10,000
0.5%
0.0%