Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 des. 2011 10000,00 193 1 930 000,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 25-10-2010
10 000,00
1
10 000
0,5 %
0,0 %