Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
21 Apr 2010 100.00 10,000 1,000,000.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 21-04-2010
20,100,000.00
5000
500,000
50.0%
50.0%