Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
21 apr. 2010 100,00 10 000 1 000 000,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 21-04-2010
20 100 000,00
5000
500 000
50,0 %
50,0 %