Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
09 Feb 2010 10.00 10,000 200,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 09-02-2010
200,000.00
10000
100,000
100.0%
100.0%