Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
09 feb. 2010 10,00 10 000 200 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 09-02-2010
200 000,00
10000
100 000
100,0 %
100,0 %