Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
25 Jan 2010 1000.00 3,000 3,000,000.00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 25-01-2010
2,000,000.00
1530
1,530,000
51.0%
51.0%