Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
25 jan. 2010 1000,00 3 000 3 000 000,00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 25-01-2010
2 000 000,00
1530
1 530 000
51,0 %
51,0 %