Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 Nov 2016 1000.00 135 135,000.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2016
15,000.00
15
15,000
11.1%
0.0%

Universitetet i Oslo 26-01-2009
15,000.00
15
15,000
11.1%
13.0%