Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
17 nov. 2016 1000,00 135 135 000,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2016
15 000,00
15
15 000
11,1 %
0,0 %

Universitetet i Oslo 26-01-2009
15 000,00
15
15 000
11,1 %
13,0 %