Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
24 apr. 2014 100,00 52 800 5 280 000,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 01-11-2018
3 172 000,00
17613
1 761 300
33,4 %
0,0 %