Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
23 Jan 1995 35000.00 3 105,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 23-01-1995
35,000.00
1
35,000
33.3%
0.0%