Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
23 jan. 1995 35000,00 3 105 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 23-01-1995
35 000,00
1
35 000
33,3 %
0,0 %