Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 Nov 2018 0.24 1,499,999 362,999.76 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25-06-2007
40,000.00
40000
9,680
2.7%
4.0%