Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 nov. 2018 0,24 1 499 999 362 999,76 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25-06-2007
40 000,00
40000
9 680
2,7 %
4,0 %