Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
24 Oct 2016 1000.00 320 320,000.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 31-12-2007
20,000.00
20
20,000
6.2%
0.0%