Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
24 okt. 2016 1000,00 320 320 000,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 31-12-2007
20 000,00
20
20 000
6,2 %
0,0 %