Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2011 180.00 45,211 8,137,980.00 Høgskolen i Innlandet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskolen i Innlandet 01-01-2011
249,550.00
1085
195,300
2.4%
0.0%