Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2011 180,00 45 211 8 137 980,00 Høgskolen i Innlandet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskolen i Innlandet 01-01-2011
249 550,00
1085
195 300
2,4 %
0,0 %