Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
13 Dec 2006 1000.00 400 400,000.00 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2009
180,000.00
180
180,000
45.0%
45.0%