Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
13 des. 2006 1000,00 400 400 000,00 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2009
180 000,00
180
180 000
45,0 %
45,0 %