Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 Jun 2011 1000.00 16,711 16,711,000.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 01-11-2018
18,847,706.00
5580
5,580,000
33.4%
0.0%