Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
06 jun. 2011 1000,00 16 711 16 711 000,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 01-11-2018
18 847 706,00
5580
5 580 000
33,4 %
0,0 %