Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
21 Sep 2010 1000.00 2,368 2,368,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskulen på Vestlandet 20-12-2010
450,000.00
450
450,000
19.0%
22.0%

Universitetet i Bergen 01-01-2010
451,080.00
450
450,000
19.0%
22.0%