Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
21 sep. 2010 1000,00 2 368 2 368 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskulen på Vestlandet 20-12-2010
450 000,00
450
450 000
19,0 %
22,0 %

Universitetet i Bergen 01-01-2010
451 080,00
450
450 000
19,0 %
22,0 %