Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
28 Jun 2019 1000.00 366 366,000.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 07-03-2005
6,909.00
5
5,000
1.4%
2.0%
30-03-2006 16:19