Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
28 jun. 2019 1000,00 366 366 000,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 07-03-2005
6 909,00
5
5 000
1,4 %
2,0 %
30-03-2006 16:19