Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
11 May 2010 5000.00 460 2,300,000.00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 14-04-2006
5,000.00
1
5,000
0.2%
0.0%

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18-01-2005
300,000.00
60
300,000
13.0%
2.0%