Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
11 mai 2010 5000,00 460 2 300 000,00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 14-04-2006
5 000,00
1
5 000
0,2 %
0,0 %

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18-01-2005
300 000,00
60
300 000
13,0 %
2,0 %