Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
18 Oct 2018 14.50 655,603 9,506,243.50 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2005
61,000.00
1000
14,500
0.2%
0.0%
30-03-2006 16:19