Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
18 okt. 2018 14,50 655 603 9 506 243,50 OsloMet – storbyuniversitetet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
OsloMet – storbyuniversitetet 01-01-2005
61 000,00
1000
14 500
0,2 %
0,0 %
30-03-2006 16:19