Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2005 100.00 5,000 500,000.00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 01-01-2005
105,000.00
350
35,000
7.0%
7.0%
30-03-2006 16:19