Aksjer & Aksjekapital: Stavanger Helseforskning AS

Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 100,00 5 000 500 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Stemmeandel Sum Pålydene Eierandel Dato
Universitetet i Stavanger 01-01-2005
105 000,00
350
0,0 %
35 000
7,0 %
30-03-2006 16:19