Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
26 jun. 2021 1000,00 3 329 3 329 000,00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02-07-2021

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 26-06-2021
4 671 552,00
1265
1 265 000
38,0 %
38,0 %
26-08-2021 12:05