Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 1000,00 5 080 5 080 000,00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 01-01-2005
25 000,00
2965
2 965 000
58,4 %
58,0 %
30-03-2006 16:19