Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
16 Apr 2020 0.10 26,227,120 2,622,712.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 26-06-2018
383,192.00
31933
3,193
0.1%
0.0%