Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
16 apr. 2020 0,10 26 227 120 2 622 712,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 26-06-2018
383 192,00
31933
3 193
0,1 %
0,0 %