Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 Dec 2016 1000.00 10,397 10,397,000.00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 01-01-2005
75,000.00
75
75,000
0.7%
0.0%
30-03-2006 16:19