Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 des. 2016 1000,00 10 397 10 397 000,00 Nord universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Nord universitet 01-01-2005
75 000,00
75
75 000
0,7 %
0,0 %
30-03-2006 16:19