Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 May 2013 1000.00 18,933 18,933,000.00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 01-01-2005
100,356.00
100
100,000
0.5%
1.0%
30-03-2006 16:19