Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
27 mai 2013 1000,00 18 933 18 933 000,00 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 01-01-2005
100 356,00
100
100 000
0,5 %
1,0 %
30-03-2006 16:19